Lịch vạn niên - Xem lịch vạn niên hàng ngày

Tháng 3, năm 2019

20

THỨ 4

Thiên Hình Hắc Đạo
Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Tiệc Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ (Chúa Bói)
Giờ: Mậu Tý
Ngày: Bính Thìn
Tháng: Đinh Mão
Năm: Kỷ Hợi

15

Tháng 2
Sa Trung Thổ
Sao Cơ
Trực: Trừ
Tiết: Kinh Trập (Sâu nở)
Loading...
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)

-- Xem chi tiết Ngày hôm nay --

Loading...
THỨ 5

21

Tháng 3
16/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Đinh Ty., Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 6

22

Tháng 3
17/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 7

23

Tháng 3
18/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
CHỦ NHẬT

24

Tháng 3
19/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Ngày Canh Thân, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như tế t...
Ngày
Đẹp
THỨ 2

25

Tháng 3
20/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Tân Dậu, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như tế t...
Ngày
Đẹp
THỨ 3

26

Tháng 3
21/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Hải Thủy - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như mai táng, sủa mộ, cải mộ nếu không...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 4

27

Tháng 3
22/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Hải Thủy - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Quý Hợi, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 5

28

Tháng 3
23/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Hải Trung Kim - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Giáp Tý, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 6

29

Tháng 3
24/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Hải Trung Kim - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Ất Sửu, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như hôn ...
Ngày
Đẹp
THỨ 7

30

Tháng 3
25/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Lư Trung Hoả - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Bính Dần, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như hôn thú, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, ma...
Ngày
Rất
Đẹp
CHỦ NHẬT

31

Tháng 3
26/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Lư Trung Hoả - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Đinh Mão, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, tế tự,...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 2

1

Tháng 4
27/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Lâm Mộc - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Mậu Thìn, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 3

2

Tháng 4
28/ 2/ 2019 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Lâm Mộc - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Kỷ Ty., Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo