Lịch vạn niên - Xem lịch vạn niên hàng ngày

Tháng 3, năm 2020

28

THỨ 7

Thiên Hình Hắc Đạo
" Bạn biết bạn là ai và bạn muốn cái gì, thì bạn không bị những gì làm bạn bực tức. - Victor Hugo"
Giờ: Bính Tý
Ngày: Canh Ngọ
Tháng: Canh Thìn
Năm: Canh Tý

5

Tháng 3
Lộ Bàn Thổ
Sao Vị
Trực: Bình
Tiết: Xuân Phân (Giữa xuân)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)
CHỦ NHẬT

29

Tháng 3
6/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Lộ Bàn Thổ - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Tân Mùi, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 2

30

Tháng 3
7/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Kiếm Phong Kim - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Nhâm Thân, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 3

31

Tháng 3
8/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Kiếm Phong Kim - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Quý Dậu, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như tế t...
Ngày
Đẹp
THỨ 4

1

Tháng 4
9/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Đầu Hoả - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Giáp Tuất, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 5

2

Tháng 4
10/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Đầu Hoả - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Ất Hợi, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịc...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 6

3

Tháng 4
11/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Giáng Hạ Thủy - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Bính Tý, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như mai táng, sủa mộ, cải mộ, tế tự, c...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 7

4

Tháng 4
12/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Giáng Hạ Thủy - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Đinh Sửu, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như hôn thú nếu không thể chờ ngày tốt...
Ngày
Bình
Thường
CHỦ NHẬT

5

Tháng 4
13/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thành Đầu Thổ - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Mậu Dần, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, tế tự, cầu ...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 2

6

Tháng 4
14/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thành Đầu Thổ - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Ngày Kỷ Mão, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 3

7

Tháng 4
15/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Bạch Lạp Kim - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Ngày Canh Thìn, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 4

8

Tháng 4
16/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Bạch Lạp Kim - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Tân Ty., Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 5

9

Tháng 4
17/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Dương Liễu Mộc - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Mãn
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như mai ...
Ngày
Đẹp
THỨ 6

10

Tháng 4
18/ 3/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Dương Liễu Mộc - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Quý Mùi, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo